Category Archives: Blog

Định nghĩa về Thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Người tiêu dùng Việt Nam đang bị nhiễu giữa một rừng thông tin, giới thiệu và quảng cáo về thực phẩm chức năng úc, mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Y tế đã có ba định nghĩa rõ ràng về Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng như sau: […]