Trải qua quá trình hoạt động, Sydney rất vinh dự nhận được các giải thưởng kỷ niệm chương, bằng khen quốc tế. Đây là động lực cũng như niềm tự hào để Sydney ngày càng phát triển và trở thành cầu nối cho chị em shopping hàng Úc chuẩn với giá canh sale một cách tốt nhất.