Thẻ thành viên

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN CỦA SYDNEY SHOP

 1. Điểm Mua Hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, với hệ số qui đổi là 30.000 đồng = 1 Điểm Mua Hàng, không tính phần tiền lẻ.
 2. Sydney shop không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.
 3. Sydney shop được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của khách hàng.
 4. Sydney Shop có quyền đươc tự động thay đổi cách tính điểm sau đó cập nhật trên website cũng và thông báo rộng rãi đến khách hàng
 5. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Sydney Shop 0543 588 937 / 0543 855 089

Cách quy đổi điểm ra voucher mua hàng giảm giá:

 • 30.000 VNĐ = 1 điểm mua hàng (điểm)
 • 150 điểm bạn sẽ nhận được 1 voucher 60.000 VNĐ để mua hàng tại Sydney Shop
 • 300 điểm bạn sẽ nhận được 1 voucher 120.000 VNĐ để mua hàng tại Sydney Shop
 • 500 điểm bạn sẽ nhận được 1 voucher 200.000 VNĐ để mua hàng tại Sydney Shop

Lưu ý: voucher không được quy đổi ra tiền mặt

Thẻ Royal:

 • Điểm Mua Hàng tích lũy theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.
 • Thẻ không phát sinh doanh số trong 6 tháng sẽ bị khóa và loại khỏi chương trình

Thẻ Silver:

 • Đối với điểm tích lũy còn lại chưa đổi thành Voucher, chương trình sẽ chuyển thành Điểm Năm Cũ khi sang năm sau và số điểm này chỉ có giá trị qui đổi thành Voucher đến hết ngày 31/12 của năm sau.
 • Thẻ không phát sinh doanh số trong 1 năm sẽ bị khóa và loại khỏi chương trình
 • Quà Sinh Nhật: Phiếu giảm giá 10%, áp dụng 1 lần cho hóa đơn trong ngày có giá trị tối đa 3 triệu đồng. Sử dụng trong vòng 6 tháng không tính tháng Sinh Nhật.
 • Quà tết VN: Có quà cho những thẻ có Điểm mua hàng từ 600 points trở lên

Thẻ Gold:

 • Đối với điểm tích lũy còn lại chưa đổi thành Voucher, chương trình sẽ chuyển thành Điểm Năm Cũ khi sang năm sau và số điểm này chỉ có giá trị qui đổi thành Voucher đến hết ngày 31/12 của năm sau.
 • Thẻ không phát sinh doanh số trong 2 năm sẽ bị khóa và loại khỏi chương trình
 • Quà Sinh Nhật: Phiếu giảm giá 15%, áp dụng 1 lần cho hóa đơn trong ngày có giá trị tối đa 3 triệu đồng. Sử dụng trong vòng 6 tháng không tính tháng Sinh Nhật.
 • Quà tết VN: Có quà cho những thẻ có Điểm mua hàng từ 600 points trở lên